Hoofdmenu

RSS

Wijkpeiling WMO

 De wijkpeiling 2008 over de WMO in Zuid is klaar.  Op verzoek van de wijkraad heeft het Verwey Jonker instituur het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar ervaringen en wensen van de wijkbewoners ten aanzien van:

  • Sociale samenhang: onderlinge contacten, inzet voor de buurt en ideeën hiervoor.
    Zorg en ondersteuning: behoeften aan professionele zorg en ondersteuning.
  • Informele zorg: ontvangen/geven van mantelzorg en vrijwillige hulp (burenhulp).
  • Informatievoorziening.

Op 1 juli 2008 waren diverse organisaties uitgenodigd bij de presentatie van het rapport en om met elkaar te bespreken wat zij concreet met de uitslag van het onderzoek gaan doen.

Het rapport is zodanig opgebouwd dat er aanbevelingen in staan voor de gemeente om een aantal zaken in Zuid te verbeteren.  De Wijkraad heeft inmiddels een advies uitgebracht naar het college. Er staan ook aanbevelingen in waar de zorg- en welzijnsorganisaties op in kunnen spelen en aanbevelingen voor bewonersorganisaties.

Tijdens een eerder gehouden presentatie voor bewoners en gemeenteraadsleden, was ook het AD/Utrechts Nieuwsblad aanwezig.  

U kunt het rapport downloaden via deze link.

Contact

Wijkraad Zuid
't Goylaan 75
3525 AA Utrecht.

Telefonisch via: 030 286 9900 
Het Wijkbureau zorgt ervoor dat één van de wijkraadsleden u terugbelt.

E-mail: info@wijkraadutrechtzuid.nl

www.twitter.com/@UtrechtZuid
www.facebook.com/utrecht.zuid.39