Hoofdmenu

RSS

Aandachtsgebieden Wijkraad

  • Wijkopgaven in Zuid enquete Wijkbureau
  • Evaluatie herinrichting ’t Goylaan
  • Utrecht zijn wij samen
  • Wijkwijzer 2017
  • Burgertop Lunetten

Wijkopgaven in Zuid enquete Wijkbureau

Samen maken we Zuid! Denk u met ons mee?

Het Wijkbureau hoort graag uw mening! Wat vindt u de sterke en zwakke kanten van onze wijk? Welke thema’s zijn voor u belangrijk? Om hier antwoord op te kunnen geven vragen wij u om deze korte enquête in te vullen. De vragenlijst bestaat uit 11 vragen en het invullen hiervan duurt 5 tot 10 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Link naar Wijkenquête:

 https://www.surveymonkey.com/r/UtrechtZuid

 Evaluatie herinrichting ’t Goylaan

De gemeente Utrecht werkt aan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van de stad en heeft ’t Goylaan heringericht tot stadsboulevard. In december 2016 is evaluatieonderzoek gedaan naar de meningen en ervaringen van gebruikers en omwonenden naar de herinrichting van ’t Goylaan. In opdracht van de gemeente Utrecht heeft I&O Research deze evaluatie uitgevoerd. De rapportage die de resultaten van deze evaluatie beschrijft, kunt u vinden op de website www.utrecht.nl/tgoylaan

Utrecht zij we samen

 

Het Actieplan 'Utrecht zijn we samen' heeft sinds kort een zogeheten toolkit. Hier vind je praktische informatie over het aanpakken, tegengaan en voorkomen van radicalisering en polarisatie. We werken de toolkit regelmatig bij met nieuwe en nuttige informatie. Mis je iets? Hebt je een toevoeging, idee of vraag over deze toolkit? Stuur dan een mailtje naar uzws@utrecht.nl

Wijkwijzer 2017

Via deze link “Wijk Wijzer 2017” van de gemeente Utrecht vindt u cijfers van bijvoorbeeld het aantal woningen, banen en inwoners per wijk. Ook kunt u opzoeken hoe de tevredenheid is over uw buurt, de openbare ruimte, veiligheid, gezondheid en bijvoorbeeld het aantal parkeerplekken. Heeft u vragen over bepaalde wijkcijfers of ontwikkelingen? Neem dan contact op met het wijkbureau.

Burgertop Lunetten

Op 4 november 2017 organiseerde de kerngroep, bestaande uit bewoners en gemeente, een bijeenkomst  ‘de Burgertop’. Bewoners van Lunetten hebben informatie hierover in hun brievenbus gekregen. Ongeveer 80 bewoners werden middels een loting uitgenodigd.

Op 29 november zijn de resultaten van de Burgertop gepresenteerd.

 

Nieuws

Contact

Wijkraad Zuid
't Goylaan 75
3525 AA Utrecht.

Telefonisch via: 14030