Hoofdmenu

RSS

Aandachtsgebieden Wijkraad

  • Evaluatie herinrichting ’t Goylaan
  • Bestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg en Tolsteeg
  • Utrecht zijn wij samen
  • Openbaar vervoer in stad en regio Utrecht 2018
  • Wijkwijzer 2017
  • Buurtbudgetten Lunetten
  • Burgertop Lunetten


Evaluatie herinrichting ’t Goylaan

De gemeente Utrecht werkt aan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van de stad en heeft ’t Goylaan heringericht tot stadsboulevard. In december 2016 is evaluatieonderzoek gedaan naar de meningen en ervaringen van gebruikers en omwonenden naar de herinrichting van ’t Goylaan. In opdracht van de gemeente Utrecht heeft I&O Research deze evaluatie uitgevoerd. De rapportage die de resultaten van deze evaluatie beschrijft, kunt u vinden op de website www.utrecht.nl/tgoylaan

Bestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg en Tolsteeg

Het bestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg, de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden liggen ter inzage vanaf donderdag 1 juni 2017, gedurende zes weken in het Stadskantoor, Stadsplateau 1 op de 5de verdieping. De stukken zijn ook digitaal in te zien:- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staat ook het besluit hogere waarde.

Utrecht zij we samen


Het Actieplan 'Utrecht zijn we samen' heeft sinds kort een zogeheten toolkit. Hier vind je praktische informatie over het aanpakken, tegengaan en voorkomen van radicalisering en polarisatie. We werken de toolkit regelmatig bij met nieuwe en nuttige informatie. Mis je iets? Hebt je een toevoeging, idee of vraag over deze toolkit? Stuur dan een mailtje naar uzws@utrecht.nl

 

 Openbaar vervoer 2018


Denk mee over het openbaar vervoer in stad en regio Utrecht in 2018
Het openbaar vervoer in de stad en regio Utrecht verandert continu. Steeds meer reizigers maken gebruik van de bus en tram. De Provincie Utrecht en U-OV haken actief in op de toenemende behoefte aan een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Hiervoor is een plan gemaakt met voorstellen voor nieuwe dienstregelingen die op 10 december 2017 en op 7 juli 2018 ingaan. Voordat het college van gedeputeerde staten van de Provincie Utrecht in september een besluit neemt, is de reiziger aan zet. Geef uw mening via 
de enquête, opgesteld door de Provincie Utrecht. Let op: vóór 2 juli 2017 in te vullen.

 Wijkwijzer 2017

Via deze link “Wijk Wijzer 2017” van de gemeente Utrecht vindt u cijfers van bijvoorbeeld het aantal woningen, banen en inwoners per wijk. Ook kunt u opzoeken hoe de tevredenheid is over uw buurt, de openbare ruimte, veiligheid, gezondheid en bijvoorbeeld het aantal parkeerplekken. Heeft u vragen over bepaalde wijkcijfers of ontwikkelingen? Neem dan contact op met het wijkbureau.

Buurtbudgetten Lunetten


Alle inwoners van Lunetten hebben een flyer over ‘Buurtbudgetten Lunetten’ in hun brievenbus gehad. Buurtbudgetten Lunetten is een cocreatie van een aantal betrokken buurtbewoners uit Lunetten en de gemeente Utrecht. Samen onderzoeken zij hoe ze Lunetten nog leuker kunnen maken. Uiteindelijk gaat het erom dat de plannen betaald en uitgevoerd kunnen worden.Vandaar ook de naam ‘Buurtbudgetten’. Voor meer informatie stuurt u een mail naar bmlunetten@gmail.com. U kunt natuurlijk ook langs komen bij wijkbureau Zuid op ’t Goylaan 75.

Burgertop Lunetten

Op 4 november 2017 organiseerde de kerngroep, bestaande uit bewoners en gemeente, een bijeenkomst  ‘de Burgertop’. Bewoners van Lunetten hebben informatie hierover in hun brievenbus gekregen. Ongeveer 80 bewoners werden middels een loting uitgenodigd.

Op 29 november zijn de resultaten van de Burgertop gepresenteerd.

 


Nieuws

Contact

Wijkraad Zuid
't Goylaan 75
3525 AA Utrecht.

Telefonisch via: 030 286 9900 
Het Wijkbureau zorgt ervoor dat één van de wijkraadsleden u terugbelt.

E-mail: info@wijkraadutrechtzuid.nl

www.twitter.com/@UtrechtZuid
www.facebook.com/utrecht.zuid.39