Hoofdmenu

RSS

.

Wijkraden worden per 1jan20 wijkplatforms

In het collegeakkoord 2018-2022 is afgesproken dat de gemeente
Utrecht een vernieuwde burgerparticipatiestandaard invoert.
“Het huidige stelsel van wijkraden wordt als niet meer passend
gezien bij de participatie die het college voorstaat.”
De D66 motie #155 uit 2016 ligt hieraan ten grondslag.

Wat houdt een en ander feitelijk in. De wijkraden verdwijnen en
wijkplatforms komen ervoor in de plaats. Nieuwe uitgangspunten:
  • Behoefte aan continuïteit en permanente platforms
  • Betrekken van meer gemêleerde groepen (inclusiviteit)
  • Maatwerk per wijk
  • Gemeente in verbinding met de stad (wijk/buurt)
  • Dialoog tussen bewoners, ondernemers, andere betrokkenen in wijken en de gemeente

Meer informatie vindt u op deze pagina van de gemeente.

De Wijkraad Zuid dankt u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Meer presentaties over de wijkplatforms in zuid:

Per 1 januari 2020 wordt deze pagina omgeleid naar een website van de gemeente
.
Ons email-adres info@wijkraadutrechtzuid.nl gaat naar het wijkbureau zuid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Contact

Wijkraad Zuid
't Goylaan 75
3525 AA Utrecht.

Telefonisch via: 14030