Hoofdmenu

RSS

Welkom

 

WELKOM

Welkom op de website van de Wijkraad Utrecht Zuid.
Hier vindt u informatie over de werkzaamheden van de wijkraad Utrecht Zuid. Deze wijk bestaat uit de subwijken Bokkenbuurt, Hoograven, Lunetten, Tolsteeg en Rotsoord.

De wijkraad is een extern adviesorgaan over de wijk voor het college van burgemeester en wethouders en bepaalt zelf waarover geadviseerd wordt. De wijkraad bestaat uit vrijwilligers en richt zich op het algemene belang van de wijk

Ook u kunt lid worden, meldt u zich aan bij een van de leden of via info@wijkraadutrechtzuid.nl.

Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties over deze site en over de informatie die u hier kunt lezen. Mist u iets, heeft u een idee of heeft u ook nieuws voor de website: u kunt voor uw reactie, vragen en/of opmerkingen gebruik maken van het reactieformulier in het onderdeel 'Contact'.

Persbericht

Afgelopen week heeft de Wijkraad Noord West, bij monde van Jeroen Heijgen, namens alle Utrechtste wijkraden dit persbericht verspreid. Hierin spreken de Utrechtse wijkraden onomwonden hun steun uit om, in samenwerking met de gemeente, de burgerparticipatie te versterken.

WIJKPEILING 2018

Dit jaar zijn er 4 interessante wijkdebatten geweest in de wijk Hoograven. De debatten vonden plaats in de subwijken Oud Hoograven, Rotsoord, Tolsteeg, Bokkenbuurt, Nieuw Hoograven Noord en Nieuw Hoograven Zuid. De kernvraag die gesteld werd was “Wat zijn volgens de mensen die wonen en of werken in Utrecht-Zuid de belangrijkste problemen in de wijk en hoe kunnen die volgens hen worden opgelost?”. De debatten hebben waardevolle informatie opgeleverd. Het eindrapport van de debatten is gereed en is te lezen bij het onderdeel Adviezen 2019.


Nieuws

Contact

Wijkraad Zuid
't Goylaan 75
3525 AA Utrecht.

Telefonisch via: 030 286 9900 
Het Wijkbureau zorgt ervoor dat één van de wijkraadsleden u terugbelt.

E-mail: info@wijkraadutrechtzuid.nl

www.twitter.com/@UtrechtZuid
www.facebook.com/utrecht.zuid.39