Hoofdmenu

RSS

Welkom

 

WELKOM

Welkom op de website van de Wijkraad Utrecht Zuid.
Hier vindt u informatie over de werkzaamheden van de wijkraad Utrecht Zuid. Deze wijk bestaat uit de subwijken Bokkenbuurt, Hoograven, Lunetten, Tolsteeg en Rotsoord.

De wijkraad is een extern adviesorgaan over de wijk voor het college van burgemeester en wethouders en bepaalt zelf waarover geadviseerd wordt. De wijkraad bestaat uit vrijwilligers en richt zich op het algemene belang van de wijk

Ook u kunt lid worden, meldt u zich aan bij een van de leden of via info@wijkraadutrechtzuid.nl.

Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties over deze site en over de informatie die u hier kunt lezen. Mist u iets, heeft u een idee of heeft u ook nieuws voor de website: u kunt voor uw reactie, vragen en/of opmerkingen gebruik maken van het reactieformulier in het onderdeel 'Contact'.

Persbericht

Afgelopen week heeft de Wijkraad Noord West, bij monde van Jeroen Heijgen, namens alle Utrechtste wijkraden dit persbericht verspreid. Hierin spreken de Utrechtse wijkraden onomwonden hun steun uit om, in samenwerking met de gemeente, de burgerparticipatie te versterken.

WIJKPEILING 2018

Wij vinden het belangrijk om goed te weten wat er in de wijk leeft. Dat gebeurt op verschillende manieren. Eén daarvan is de ophanden zijn wijkpeiling 2018. Deze heeft de titel “Wijkdebatten in Utrecht-Zuid” heeft met als kernvraag “Wat zijn volgens de mensen die wonen en of werken in Utrecht-Zuid de belangrijkste problemen in de wijk en hoe kunnen die volgens hen worden opgelost?”.

De wijkdebatten zijn in gedeeld per subwijken:

26 september 2018 voor Oud Hoograven                                  Tijd: 19.00 tot 21.00 uur en plaats: het wijkbureau Goylaan 75

 

10 oktober 2018 voor Rotsoord, Tolsteeg, Bokkenbuurt           Tijd: 19.00 tot 21.00 uur en plaats: de bibliotheek Hoograven Smaragdplein 100

 

31 oktober 2018 voor Nieuw Hoograven Noord                        Tijd: 19.00 tot 21.00 uur en plaats: het wijkbureau Goylaan 75

 

7 november 2018 voor Nieuw Hoograven Zuid                        Tijd: 19.00 tot 21.00 uur en plaats: het wijkbureau Goylaan 75.


De wijkraad Utrecht Zuid nodigt u van harte uit voor één van deze debatten. Er kunnen maximaal 30 mensen per debat deelnemen, dus meld u snel aan. Aanmelden graag per e-mail naar wijkdebatutrechtzuid@gmail.com. Vermeld uw naam en de datum van het debat waaraan u wilt deelnemen, wij zenden u dan een bevestigingsmail.


Nieuws

Contact

Wijkraad Zuid
't Goylaan 75
3525 AA Utrecht.

Telefonisch via: 030 286 9900 
Het Wijkbureau zorgt ervoor dat één van de wijkraadsleden u terugbelt.

E-mail: info@wijkraadutrechtzuid.nl

www.twitter.com/@UtrechtZuid
www.facebook.com/utrecht.zuid.39