Hoofdmenu

RSS

home

Welkom

Welkom op de website van de Wijkraad Utrecht Zuid.
Hier vindt u informatie over de werkzaamheden van de wijkraad Utrecht Zuid. Deze wijk bestaat uit de subwijken Bokkenbuurt, Hoograven, Lunetten, Tolsteeg en Rotsoord.

De wijkraad is een extern adviesorgaan over de wijk voor het college van burgemeester en wethouders en bepaalt zelf waarover geadviseerd wordt. De wijkraad bestaat uit vrijwilligers en richt zich op het algemene belang van de wijk

Ook u kunt lid worden, meldt u zich aan bij een van de leden of via info@wijkraadutrechtzuid.nl.

Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties over deze site en over de informatie die u hier kunt lezen. Mist u iets, heeft u een idee of heeft u ook nieuws voor de website: u kunt voor uw reactie, vragen en/of opmerkingen gebruik maken van het reactieformulier in het onderdeel 'Contact'.

De Wijkraad Utrecht Zuid enquêteert in de wijk met als doel te achterhalen wat u, als bewoner, belangrijke thema’s vindt. Wat vindt u van de manier waarop u door de gemeente geïnformeerd of betrokken wordt? Heeft u suggesties over hoe dat anders of beter kan of wilt u de wijkraad helpen om inzicht te krijgen in deze vragen?

Resultaten Wijkpeiling 2017: 'Participatiegedrag in Zuid.'

Op vrijwillige basis behartigt Wijkraad Zuid te Utrecht de belangen van bewoners in de wijken Lunetten, Tolsteeg, Bokkenbuurt en Hoograven. Om goed op de hoogte te kunnen blijven van wat er speelt onder de bewoners binnen deze wijken, voert de Wijkraad jaarlijks een wijkpeiling uit met als doel het participatiegedrag te bevorderen en de verschillende behoeften van bewoners te achterhalen. De wijkpeiling is dit jaar uitgevoerd door werknemers van een onderzoeksbureau, die samen met enkele leden van Wijkraad Zuid de eindresultaten zullen presenteren op 13 december 2017. Het eindrapport zal hierna worden aangeboden aan Wijkwethouder Zuid, Lot van Hooijdonk.


Ben je benieuwd naar de eindresultaten van de wijkpeiling of wil je er echt voor zorgen dat er positieve veranderingen gaan plaatsvinden in jouw wijk? Laat dan van je horen en kom op 13 december 2017 naar het Wijkbureau Zuid op ’t Goylaan 75. Start om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. 

 

Contact

Wijkraad Zuid
't Goylaan 75
3525 AA Utrecht.

Telefonisch via: 030 286 9900 
Het Wijkbureau zorgt ervoor dat één van de wijkraadsleden u terugbelt.

E-mail: info@wijkraadutrechtzuid.nl